Hierbij ontvangt u als lid van het Artrosenetwerk Midden-Holland onze vierde nieuwsbrief. Het afgelopen jaar was een jaar waarin alles anders was. Dat hebben wij ook gemerkt binnen het Artrosenetwerk Midden-Holland. Zo konden de netwerkbijeenkomsten niet plaatsvinden en gingen veel nascholingen niet door.

In deze nieuwbrief willen we de veranderingen met betrekking tot de verplichte scholing toelichten en aandacht besteden aan wat andere onderwerpen. 

Voorwaarden lidmaatschap: Scholingseisen

Voor alle leden van het Artrosenetwerk MH is het verplicht om jaarlijks op 50% van de georganiseerde netwerkbijeenkomsten, symposia of vakinhoudelijke scholingsaanbod van het Artrosenetwerk MH aanwezig te zijn.

Door de corona maatregelen zijn de netwerkbijeenkomsten in 2020 niet doorgaan.  Hierbij vervalt de verplichting voor 2020 om 50% aanwezig te zijn voor alle leden.

Bij de start van het Artrosenetwerk zijn er een aantal scholingseisen afgesproken, zoals het gevolgd hebben van een basisscholing, motivational interviewing en een geaccrediteerde nascholing betreffende artrose, zie daarvoor onze website.

Uit onze administratie blijkt dat er leden zijn die nog niet aan die scholingseisen voldoen. Wij willen een ieder in de gelegenheid stellen om alsnog aan de scholingseisen te voldoen.

Wij begrijpen dat 2020 voor iedereen een apart jaar is geweest, waarin mogelijk niet aan het volgen van een cursus is gedacht. Daarom verplaatsen wij de deadline voor scholingseis naar 31 december 2021.

Implementatie Stepped Care model in het Groene Hart

Vanuit de orthopedie in het Groene Hart Ziekenhuis hebben wij eind vorig jaar vernomen dat zij veel patiënten met knie of heupartrose zien die niet in de tweede lijn behandeld kunnen worden, voornamelijk omdat er geen indicatie is voor een operatie.

Daarnaast zien zij dat deze patiënten niet behandeld worden volgens het Stepped Care model en dat er onvoldoende gebruik is gemaakt van fysio- en/of oefentherapie.

Wij hebben samen met de afdeling orthopedie een presentatie gegeven op dinsdag 19 januari 2021 voor de werkgroep Netwerkzorg (voornamelijk bestaande uit huisartsen, waaronder ook het bestuur van Mediis) waarbij vooral het belang van inzetten van fysiotherapie en oefentherapie is benadrukt.

Daarom is er een werkgroep aangesteld die het Stepped Care model zal gaan implementeren in onze regio. Ook het Artrosenetwerk Midden-Holland neemt deel in deze werkgroep.

De doelstellingen van de werkgroep zijn als volgt:

  1. Optimaliseren communicatie over het Stepped Care model
  2. Scholen van huisartsen over het Stepped Care model en het zetten van injectie.
  3. De inzet van een kaderarts bewegings-apparaat om verwijzingen naar de tweede lijn te voorkomen en de collega-huisartsen te ondersteunen. (spreekuur / scholing / consulatie orthopedie)
  4. Gebruik van keuzehulpen in de eerste lijn

Daarnaast is overlegd met de afdeling orthopedie om patiënten die zij op hun spreekuur zien zonder operatie indicatie actief te gaan doorverwijzen naar het Artrosenetwerk. Dat gebeurt nu niet of onvoldoende.

In het kader van het optimaliseren van de  communicatie over het Stepped Care model, zullen wij (het bestuur van het Artrosenetwerk) de indicatiekaart van het Artrosenetwerk nogmaals onder de aandacht brengen van de huisartsen met daarbij een lijst van fysio- en oefentherapeuten die zijn aangesloten bij het Artrosenetwerk en werkzaam zijn in hun buurt. Op deze manier willen wij het Artrosenetwerk en ook haar leden beter in beeld brengen bij de huisartsen.

Contributie 2021

Het bestuur heeft besloten de contributie ongewijzigd te laten. Dit houdt in dat de contributie in 2021 €100,- per therapeut per kalenderjaar blijft. In de loop van februari zal de factuur per mail verstuurd worden. 

Volgende netwerkbijeenkomst

De volgende netwerkbijeenkomst zal op maandag 12 april 2021 plaatsvinden vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur. Met als onderwerp “Implementatie van de Stepped Care methode”. Tegen die tijd bekijken wij of dit fysiek of digitaal zal plaatsvinden. Indien fysiek, dan zal de locatie Gouda zijn.

ARTROSENETWERK MIDDEN-HOLLAND

Wilhelmina van Puisenlaan 141 2807 KH Gouda
Email adres: artrosenetwerkmiddenholland@gmail.com