Onze tweede nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief willen we de veranderingen binnen het netwerk kenbaar maken en wat aandacht besteden aan actuele vakinhoudelijke onderwerpen.

Terugblik op de netwerkbijeenkomst

Op woensdag 30 oktober 2019 hebben wij een netwerkbijeenkomst gehouden die in het teken stond van hand en polsklachten. Diverse disciplines hebben ons inzicht gegeven in hun handelswijze bij diverse hand en polsklachten. Zo vertelde de heer Onstenk in zijn presentatie welke conservatieve en operatieve mogelijkheden er zijn bij verschillende hand- en polsartroseklachten. De keus zal in eerste instantie uitgaan naar een conservatief traject. Indien er na een jaar geen verbetering optreedt, zijn en diverse operatieve technieken om uit te kiezen. Van prothese tot fixatie van het gewricht. De keuze van mogelijkheden is echter ook afhankelijk van de vergoeding van de zorgverzekeraar. De heer Ton Schreuders gaf een presentatie over de mogelijkheden voor fysiotherapie bij patiënten met hand en polsklachten. De conclusie uit zijn presentatie is dat fysiotherapie in combinatie met een spalk of andere vorm van ontlasten van het gewricht leidt tot enige mate van pijnafname, maar vooral tot bewustwording bij de patiënt over zijn klachtenbeeld en acceptatie daarvan. Mevrouw Lizet Broekhuizen gaf als ergotherapeut een aantal voorbeelden van gewricht ontlastende mogelijkheden zoals diverse spalken, de keuze uit verschillende materiaaltypen. Ook gaf zij inzicht in hoe zij patiënten leert omgaan met de mate van belasting die het gewricht op dat moment aankan en hoe iemand inzicht kan krijgen in de belasting van zijn of haar activiteiten op een dag. Ook vanuit de groep werden een aantal voorbeelden aangedragen voor het aanleren van belasting/ belastbaarheid principe aan patiënten. Tot slot heeft het bestuur een presentatie gegeven over het project “Artrosenetwerk beter in beeld”. Wij hebben na afloop ook een toezegging gekregen van de heer Wijffels om een presentatie te mogen geven over het artrosenetwerk voor de orthopeden-maatschap. Het was een leerzame bijeenkomst alleen waren er weinig leden aanwezig. We hopen dan ook in het vervolg dat meer leden aanwezig zullen zijn bij de netwerkbijeenkomsten.

Behandeltraject Artrose

De werkgroep, bestaande uit: Richard van Rhijn, Michelle Jager, Yvonne Looman en Linda van Kempen hebben het behandeltraject Artrose af, ze hebben een mooi werkzaam product gemaakt met goede onderbouwing. Op dit moment worden de laatste veranderingen gedaan aan de lay out. Zodra de behandelkaart af is krijgen jullie hem gelijk via de mail.

 Wijzigingen in de zorgzoeker

Als er veranderingen zijn in uw gegevens, die in de zorgzoeker op de website staan vermeld, dan kunnen wij dit aanpassen. Wel vragen wij u adreswijzigingen of andere wijzigingen voor 15 maart 2020 aan ons door te geven. Eind maart voeren we alle veranderingen dan in één keer door. Wij hebben besloten om veranderingen op de website 2x per jaar door te voeren.

Contributie 2020

Het bestuur heeft besloten de contributie ongewijzigd te laten. Dit houdt in dat de contributie is 2020 €100,- per therapeut per kalenderjaar blijft.

Reumanet NL

Sinds enkele maanden is de oprichting van het landelijke kennisnetwerk voor oefentherapeuten en fysiotherapeuten met expertise op het gebied van reumatische aandoeningen een feit, het ReumanetNL. Om als therapeut lid te mogen worden van dit netwerk moet er aan diverse scholingseisen worden voldaan. Dit om een basiskennis m.b.t. reumatische aandoeningen te garanderen. Het netwerk heeft tot doel om enerzijds in het gehele land het kennisniveau bij therapeuten te optimaliseren en actueel te houden, anderzijds de vindbaarheid van deze gespecialiseerde therapeuten te verbeteren. Dit alles zal gebeuren door kennis en expertise met elkaar te delen, krachten te bundelen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan gespecialiseerde bij- en nascholing, een goed werkende website met zorgzoeker en leggen van contacten met andere disciplines die betrokken zijn bij de reumazorg. Wij zullen u middels berichtgeving in onder andere deze nieuwsbrief op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. www.reumanetnl.nl

VGZ Project

Zoals jullie weten zijn wij vorig jaar druk bezig geweest met het samenstellen van een informatiepakket voor de huisartsen in onze regio. Wij hopen met dit project dat de huisartsen waarmee wij samenwerken goed geïnformeerd worden en na het lezen van het informatiepakket weten waar zij hun patiënten met artrose naar toe kunnen verwijzen. Het informatie pakket bestaande uit een map met daarin een begeleidende brief, poster, indicatiekaart Artrose, patiënteninformatie folder, notitie blokje en een pen is inmiddels bij de meeste huisartsen in de regio afgegeven. Er waren veel enthousiaste leden die ons hebben geholpen de pakketten te verspreiden. Wij willen alle leden die geholpen hebben dan ook heel erg bedanken voor hun inzet.

 Accreditatie fysiotherapeuten

Voor het Artrosenetwerk Midden-Holland hebben wij begin dit jaar accreditatie aangevraagd bij het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (BOCK). Zij hebben besloten dat alle aanvragen kennisnetwerken beoordeeld moeten worden om voor punten in aanmerking te komen. Voor deelname aan een kennisnetwerk, moet het netwerk voldoen aan de daarvoor vastgestelde criteria van het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteits-register (BOCK). Vol trots willen wij doorgeven dat ons netwerk erkend wordt door het KNGF als kennisnetwerk. Dit betekent dat alle leden die actief deelnemen aan het netwerk 6 accreditatiepunten in het kwaliteitsdeel per jaar ontvangen. Dit gaat in vanaf 1 januari 2019. Voor dit jaar (2019) krijgen de leden uit de werkgroep kwaliteit, die het behandeltraject artrose hebben opgesteld, de 6 punten toegekend. Daarnaast  krijgen de leden die dit jaar op beide netwerkbijeenkomsten zijn geweest ook de accreditatiepunten toegekend. Voor 2020 hebben wij besloten dat alle leden die op beide netwerkbijeenkomsten aanwezig zijn of die ondersteunen in een werkgroep de zes accreditatiepunten toegekend krijgen. Helaas geldt dit wel alleen voor de fysiotherapeuten. Voor de oefentherapeuten geldt een ander beleidsorgaan.

Nogmaals oproep: accreditatie aanvragen oefentherapeuten

Aan alle oefentherapeuten van ons netwerk!

Zoals jullie hierboven in deze nieuwsbrief kunnen lezen zijn er voor de fysiotherapeuten accreditatiepunten toegekend bij het actief deelnemen aan ons netwerk. Wij hebben dezelfde vraag voor gelegd bij de VvOCM. Zij verwijzen ons echter naar het ADAP, daar vind je  documenten voor de aanvraag en de eisen waaraan het netwerk moet voldoen. Wie van de oefentherapeuten wil dit gaan uitzoeken en kijken of ook voor de oefentherapeuten accreditatie aangevraagd kan gaan worden? Wil je hierbij helpen stuur ons dan een mail: artrosenetwerkmiddenholland@gmail.com

Verwijsbeleid

Het afgelopen jaar hebben wij enorm geïnvesteerd in het vergroten van de naamsbekendheid van ons netwerk. Een graadmeter om in kaart te brengen of ons netwerk beter bekend is, is het aantal verwijzingen artrose die u ontvangt in uw praktijk. Graag willen wij van u weten hoeveel procent van uw patiëntenpopulatie in 2019 heeft bestaan uit artrosepatiënten en hoeveel daarvan heeft u doorverwezen gekregen door een huisarts en hoeveel door een specialist? Dit om een baseline meting te hebben. Graag vernemen wij ook van u hoeveel postoperatieve TKP/THP patiënten u heeft behandeld in 2019. Aan de hand van deze data krijgen wij inzicht in het verwijsbeleid van artsen en de naamsbekendheid van ons netwerk. Zo weten wij als bestuur waar wij onze aandacht op moeten richten dit jaar om meer patiënten doorverwezen te krijgen naar uw praktijk. Aan het einde van 2020 zullen wij u weer om data vragen.

 Volgende netwerkbijeenkomst

Volgende netwerkbijeenkomst zal op dinsdag 7 april 2020 plaats vinden. Zodra het programma bekend ontvangen jullie de uitnodiging. Maar zet de datum alvast in jullie agenda!

ARTROSENETWERK MIDDEN-HOLLAND

Wilhelmina van Puisenlaan 141 2807 KH Gouda
Email adres: artrosenetwerkmiddenholland@gmail.com