Op 30 mei 2017 was de netwerkbijeenkomst van het ArtroseNet Midden-Holland. De opening werd gedaan door Samantha Moerli (fysiotherapeut, neemt deel aan de trekkersgroep van het ArtroseNet MH) waar ze heeft verteld hoe de stand van zaken op dit moment is rondom de organisatie van het netwerk. De scholingseisen voor een volwaardig lidmaatschap, die gelden voor de fysio- en oefentherapeuten die nu aangesloten zitten bij het Artrosenet, zijn door Samantha toegelicht en na te lezen op de website van het Artrosenet MH.

De eerste presentatie werd gegeven door dr. Wijffels (orthopeed GHZ). In zijn presentatie heeft hij het een en ander verteld over patiënten met rugklachten en de verschillende behandel mogelijkheden. Ook heeft hij aangegeven dat er behoefte is aan een rugnetwerk. Rogier Nelis (Rugpijnnetwerk Amsterdam) heeft daar wat uitleg over gegeven. Hij zit in de organisatie van het Rugpijnnetwerk Amsterdam en heeft verteld hoe het bij hun geregeld is.

Na een korte pauze heeft Adri van der Plas (orthopedisch consulent GHZ) vertelt over haar rol bij patiënten die een nieuwe heup krijgen en wat de ervaring tot nu toe is bij de patiënten die geopereerd zijn volgens de anterieure benadering. De voorste of anterieure benadering is een innovatieve benadering en wordt sinds 2006 in Nederland steeds meer toegepast. Sinds januari 2017 zijn de orthopeden van het Groene Hart Ziekenhuis gestart met deze nieuwe operatietechniek voor het plaatsen van een heupprothese. Naast de ‘achterste benadering’ wordt nu ook geopereerd volgens de ‘voorste benadering’. Dr. Wennemers (orthopeed GHZ) heeft in zijn presentatie uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de voorste en achterste benadering en wat de voor-/ nadelen ervan zijn. Als laatste vertelde Kirstin van Kesteren (fysiotherapeut in het GHZ) ook haar ervaring. Op dit moment zijn de ervaringen heel positief en vandaar dat er besloten is om de leefregels na een totale heup prothese af te schaffen.