Het Artrosenetwerk Midden- Holland is in 2016 opgezet door de trekkersgroep in samenwerking met het Transmuraal netwerk. Sinds 1 januari 2019 valt het Artrosenetwerk Midden-Holland onder de stichting Paramedisch Platform Midden-Holland. Het bestuur bestaat uit Samantha Moerli (voorzitter), Marijke Esseboom (penningmeester), Priscilla van Hoven (secretaris) en Frank Wijffels (vicecoorzitter).